A hulladékgazdálkodás kiszervezése

A BrikettMobil projekt elindítását kettős cél vezérelte. A faipari illetve mezőgazdasági üzemekben folyamatosan termelődő fahulladék szállítás nélküli, helyben történő feldolgozása, illetve az így létrehozott jó minőségű, magas fűtőértékű fabrikettel környezetbarát fűtési lehetőség biztosítása.

A feldolgozó üzem telephelyére kiszállítható és ott működő mobil brikettáló berendezés valós, kézzel fogható értéket teremt a kidobásra szánt hulladékból, miközben munkalehetőséget biztosít hátrányos helyzetű embereknek, akik a berendezést működtetik, illetve raktározási, logisztikai feladatokat végeznek.

Cikksorozatunkban a fűtés történeti fejlődésétől a brikettálás technológiai folyamatának bemutatásig szeretnénk megismertetni az olvasót azokkal a szempontokkal, amelyeket a technológia fejlesztés és az üzleti modell kidolgozása során figyelembe vettünk.

A veszélyes hulladékkezelő partner kiválasztása nehéz döntés. A munka bonyolult és veszélyes, és meg kell győződni arról, hogy a szervezet teljes mértékben betartja az előírásokat. A megfelelő partner kiválasztása esetén, nem a vállalkozásnak kell gondoskodni a hulladék megfelelő kezeléséről, ártalmatlanításáról. A hulladékkezelés kiszervezésének megfontolása során a keresés szűkítése érdekében összeállítottunk hét olyan tulajdonságot, amelyeket érdemes figyelembe venni a partner kiválasztásakor.

 1. Kommunikáció

Amennyiben hulladékpartnerekkel beszél, keresse fel őket személyesen. Ugyanis az emberek az aktuális helyszínen dolgoznak hétköznapokban, így meg kell vizsgálni a kompatibilitásukat. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy mindenkivel tudjon beszélni a csapatban, nem csupán a menedzsmenttel, továbbá válaszokat kapjon a kérdéseire. Prioritást kell, hogy élvezzen a kommunikáció. Keresse meg a készséges szolgáltatókat, akik figyelnek, kommunikálnak, szállítanak és követnek. Az ilyen típusú problémamegoldók fognak a legjobban dolgozni most és a jövőben is, különösen, amikor komoly problémák merülnek fel.

 1. Jelentés

Mivel bizalmát egy helyszíni partnerre helyezi, gondoskodnia kell arról, hogy jelentést készítsen a munkájuk biztonsági mentéséről. Ez különösen fontos a szabályozási ellenőrzések során. Győződjön meg róla, hogy az állapotjelentést, a rutinszerű összefoglaló munkát és az állapotfrissítéseket, a befejezett munka lépésenkénti folyamatát biztosítja a helyszínen, és ellenőrizze a pontosságot

 1. Képzés

Létfontosságú annak biztosítása, hogy mindenki, aki az Ön képviseletében dolgozik, megfelelő képzésben részesüljön a biztonság és a hulladékgazdálkodás területén. Keressen egy olyan partnert, aki nemcsak megfelelően képzett, hanem segít a munkatársaknak a szükséges képzésekben, és segít elkerülni a költséges szabályozási bírságokat.

 1. Rendszerek és folyamatok

Amikor beszélget a partnerekkel a hulladékgazdálkodási erőfeszítéseikről, fontolja meg a következő rendszerek / folyamatok megvitatását. Követési és jelentési szoftver, vegyi készletgazdálkodási program, következetes, képzett csapat, aminél nem szükségszerű, hogy ugyanaz a személy legyen a helyszínen minden nap, de egy olyan csoportnak kell lennie, akik ugyanazon séma szerint végzik a munkájukat a következetesség szellemében. Mindazonáltal rugalmas és testre szabott megoldások jellemzik. Minden vállalkozás és ügyfél más, így a hulladékgazdálkodási partner sem kezelheti egyformán az ügyfeleit. Az igényeknek a hulladékgazdálkodási mennyiségen és a biztonsági alkotóelemeken kell alapulniuk, és ezek alapján kell megkötni a szerződést. A helyszíni partnernek teljesítenie kell a létesítmény által igényelt órák számát.

 1. Veszélyes hulladék kezelése

A helyszíni hulladékpartnernek kezelnie kell a veszélyes hulladékok teljes életciklusát, a hulladék keletkezésétől a kezelésig, a szállításig és az ártalmatlanításig. Így tudják megérteni a folyamatot, és nem csak a végtermékre irányítják a figyelmüket. A hatékony hulladékgazdálkodási program kidolgozása a problémamegoldásról szól. Győződjön meg róla, hogy a hulladékpartner a hulladék minimalizálására összpontosít. Ezzel a vállalat pénzt takarít meg, mivel kevesebbet fordít a hulladék ártalmatlanítására.

 1. Ipari szakértelem és tapasztalat

Bár ez nem feltétlenül szükséges, mindenképpen hasznos egy olyan vállalkozással való együttműködés, amely tapasztalattal rendelkezik a hulladékgazdálkodás területén.

 1. Hivatkozások

Végül győződjön meg róla, hogy a hulladékkezelő programjának kezelésére keresett cégek hivatkozásokat tartalmaznak. Egy jó partnernek jó referenciái lesznek más létesítményektől.

Összességében úgy tűnik, hogy a hulladékkezelő szolgáltató kiválasztása a helyszíni programok kezelésére ijesztő feladatnak tűnik, kevésbé stresszes, ha tisztában van vele, hogy milyen szempontokat kell szem előtt tartania. Számos vállalkozás hulladékkezelésére kiváló megoldást nyújt a brikettálás. Fa- mezőgazdasági és ipari zöld hulladékok, továbbá papír és háztartási zöld hulladékok újrahasznosítására nyújt lehetőséget. A Sajó Brikett Nonprofit Kft. innovatív szolgáltatásával segíti a vállalkozások hulladék feldolgozását mobil brikettáló gépével. A szolgáltatás igénylőinek nem kell a maradványok szállításáért fizetnie, ugyanis a brikettáló gép kerül kiszállításra, így a feldolgozás a hulladék keletkezési helyén történik. Így csökkentve a hulladék ökológiai lábnyomát.

…..
Mobil brikettálás
A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:
Brikettmobil weboldala
Mobilbrikettálás – Briketmobil Facebook oldala
Miért mobil a brikett?

(X)

Mesterek és tanítványok

A „Mosolyalkotóház” olyan faipari kisüzem, amely mind hobbikedvelőknek, mind vállalkozóknak helyet és alkalmat biztosít arra, hogy a legkorszerűbb asztalosszerszámok és berendezések használatával, komoly asztalosmesteri, szakoktatói szakértelem támogatásával alkotó tevékenységet végezhessenek.

Kezdeményezésünk valóban mosolyt varázsol az ott tevékenykedők arcára és mindazokéra, akik az ott folyó kreatív alkotótevékenység eredményét élvezik a mindennapokban. Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az ott folyó tevékenység hátterét és kedvet ébreszteni hozzá mindazokban, akik inspirációt éreznek hasonló közösségi életben való részvételhez.

____________________

Ha átfogó képet szeretnénk kapni mesterek és tanítványok kapcsolatáról a történelem folyamán, legjobb, ha a kezdetekig tekintünk vissza.

Az őskori ember saját maga készítette el különböző eszközeit, amelyek az élethez szükségesek voltak. Nem voltak mesterei, az élet tanította meg az eszközkészítésre. Ő maga viszont kitűnhetett társai közül, ha valamely eszköz elkészítésében, díszítésében szebbet, jobbat, kiválóbbat alkotott.

Bizonyára már ekkor elkezdődött a tanulás folyamata, a munkafolyamatok ellesése, de ebből az időből nemcsak írásos emlékek, de “mesterjeggyel” megjelölt tárgyak sem maradtak fenn, hiszen még a “szakmák” sem alakultak ki. Az emberi civilizáció újabb állomása az az időszak, amikor a mesterségről mint kialakult, elkülönült és az ember igényeinek kielégítését szolgáló tevékenységről, vagyis kézművességről, iparról beszélhetünk. Az ősember egyedi eszközöket hozott létre a környezetében talált megmunkálható anyagokból: fából, csontból, bőrből, kőből, agyagból, fémekből stb.

Az ókori civilizáció tudott már felmutatni olyan “alkotásokat”, amelyek az anyag megmunkálásának magasabb fokáról tanúskodnak. Ebben a korban már kellett, hogy legyenek mesterek és tanítványok, hiszen nem mindenki foglalkozott mindazzal a tevékenységgel, amivel a legkülönfélébb igényeit ki tudta elégíteni.

Különváltak – és mesteremberek irányítása alá kerültek – a különböző  foglalkozások. Kialakultak a “műhelyek”, ahol a természetben megismert anyagok megmunkálása az azokat legjobban ismerő egyének kezébe kerültek.

Az ókori világ társadalommá szerveződött népei ismerték és magas fokon művelték a kézműves ipart, bár az antik Görögország rabszolgákkal végeztette el az anyag megmunkálásával járó műveleteket, ideértve akár a szoborfaragást is. Bár szükség volt mindarra, amit az iparosok előállítottak, mégis alantas munkának tekintették. Azt, hogy kialakult a mester és tanítvány viszony már az ókorban, azt az egyes műhelyek termékeinek sajátosságai mutatják, amelyek minden más műhelytől megkülönböztethető termékeket bocsájtottak ki.

Az ókori római birodalomban hasonló volt a helyzet: a háborúkban szerzett rabszolgák végezték a kézműves munkákat és egy mesterséget jól művelő rabszolga igen nagy hasznot hajthatott gazdájának.

Ugyanakkor a római polgárjoggal rendelkező szabad polgárok is nyitottak kézműves műhelyeket és átadták tudásukat a fiatalabb nemzedéknek. A rómaiak nem voltak érdekeltek gépek készítésében, mert a sok rabszolga és iparos műhely mindent előállított egyedi termékként. Ily módon a rómaiaknál sosem alakult ki nagyipari termelés, csak egy-egy iparágban – mint pl. a kerámia készítés – létezett bizonyos “tömegtermelés”. A kerámia értékesebb fajtáit kereskedelmi célokra, nagy mennyiségben állították elő, így kialakultak ezek a kiváló műhelyek, amelyek már a tulajdonos nevének “pecsétjével” is ellátták a termékeket, így a birodalom határain túljutott árut azonosítani lehet a mai napig is (régészeti leleteken). Ezek az ókori vállalkozók és családjaik a társadalmi ranglétrán is emelkedtek, köztisztségekre is eljutottak.

A római köztársaság utolsó századára már számos kézműves foglalkozás különült el. A társadalom igényeinek növekedésével képzett kézművesek munkájára volt szükség. Római polgárjoggal rendelkező nagybirtokosok pénze, tőkéje kellett ahhoz, hogy az igényeket ki lehessen elégíteni.

Ezek a műhelyek mind családi vállalkozások maradtak, sok-sok rabszolgával vagy szabadosok kézi erejével. A termékeken megjelent a “bélyeg”, az egyes műhelyek megkülönböztető pecsétje.

A római korhoz fűződik a cégér megjelenése kocsmákon, fogadókon.

A mester és tanítványa viszonylat bemutatását folytatjuk.

A Mosolyalkotóház Kft. környezetbarát és szociálisan érzékeny projektje a Széchenyi 2020 GINOP-5.1.7-17-2019-00240 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Gyakorlóműhely

(X)

A marketing-kommunikációs politika alapjai – a tervezési körültekintés

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program cikksorozatát egy olyan promóció-tematikus írással folytatjuk, amely a marketing-tervezéssel foglalkozó későbbi cikkfüzérünk előrehozott darabjának is tekinthető.

         Az 5M nevű marketing-kommunikációs modellt eredetileg nagy kampányok megtervezése számára formázták meg, de bármely kategóriás marketing-tervezés merítkezik belőle. Igaz, hogy a modellt már több, mint ötven éve, 1967-ben állította fel a ma már csaknem kilencvenéves Philip Kotler, azonban akkori könyvének, a Marketing Management-nek évtizedenként több kiadása jött ki – azóta máig –, és az újabb meg újabb kiadásokban mindig az újabb fejlemények szerint bővültek, mélyültek, alakultak át a szerző mondanivalói, ideértve az  5M értelmének és alkalmazásának tanítását.

        A modellben szereplő első M: a mission (cél, küldetés) m-jét nagyítja ki. Más cél ugyanis egy vállalati tevékenység ismertségének növelése, mint egy márka bevezetése, megint más egy márka újrapozicionálása és így tovább. Egy leendő  reklám, vagy kampány célja előre tisztázandó, pontosítandó.

      A modell második M-je a money-ra (a pénzre) utal. A marketingtervezésben

a feladatok leendő teljesítéséhez pénzszükséglet tartozik, így költségszámokat kell hozzájuk rendelni, és eszerint határozni meg az együttesükre szánt vagy előkerítendő összeget.  Egy adott kampány pénzügyei előre tisztázandók.

      A harmadik M ebben a modellben a message (üzenet) fontosságát nyomatékosítja. A marketingcél nem a leendő vásárlóké, ügyfeleké, viszont adódnak a termékhez kapcsolható gondolatok, illetve hangulati elemek, amelyeket épp az ő számukra igyekszünk közvetíteni. Az ilyen gondolat-megfogalmazások és hangulatjelek kiválasztásánál mérlegelnünk kell annak a valószínűségét, hogy mennyire lesznek megragadóak, az elgondolt vevőkör tagjainak mennyire eshet nehezére azokat a sajátjának is tekinteni vagy azzá fogadni.

       A negyedik M a media jelzése. Előre el kell gondolnunk, hogy mely médiumokra milyen arányban építsük a marketingfeladatok teljesítését, és döntéseinket média-vonatkozású időtervvel kell kiegészítenünk. Vizsgálnunk kell, hogy célcsoportunk tagjai milyen médiumokhoz kapcsolódnak kisebb-nagyobb rendszerességgel, közelebbről mely médiumokat preferáljaák, melyeket kerülik, tévé, rádió esetén mely műsorok kötik le érdeklődésüket, a papíralapú és elektronikus sajtót illetően milyen olvasói irányultságaik, szokásaik vannak.  A média-időterv a médiás marketinglépések időviszonyait  – sorrendjét, ritmusát, egyidejűségeit, az egyes lépések huzamait – komponálja rendszerré.

        Az utolsó, ötödik M a measurement (mérés, mérések) jelentőségét

hangsúlyozza. A különböző marketing-kommunikációs hatások mérése nem szimpla kontroll-adatokat szolgáltat. Elemzésekre is módot ad, amelyek által a hatékonyság gyenge voltának okai, vagy a jó hatékonyság fokozásának módjai is feltárulnak.  Mérni – például egy meglévő márka dolgában – leginkább szakaszosan érdemes: kampány-előzetesen is, majd kampány közben, és utána.  Gyakori a külső megbízatású marketing-measurement, amikor   médiaügynökség (a márkatulajdonos vállalaton kívüli cég) szolgáltatja az adatokat.

 

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

Zöld energia házilag

könnyűszerkezetes ház - természetesen
Az ingatlanárak emelkedése és az építőipar területén tapasztalható munkaerőhiány következtében Magyarországon is megnövekedett a kereslet a könnyűszerkezetes házak iránt. Az USA-ban illetve Észak –Európában elterjed technológia lényege, hogy első lépésben fából vagy fémből elkészítik a ház vázszerkezetét, majd ezt az igényeknek megfelelő hőszigeteléssel és burkolatokkal látják el. Az építés un. száraz technológiával történik, a beton alapozástól eltekintve minden további munkafolyamat száradási idő nélkül végezhető el, ezért az építkezés ideje töredéke a hagyományos építési módoknak. A könnyűszerkezetes házak kiválóan szigetelhetők, esztétikus külső burkolattal láthatók el, legfőbb előnyük azonban a kedvező ár. A hagyományos építési módokhoz képest olcsóbban és gyorsabban juthatunk hozzá álmaink otthonához. Cikksorozatunkban a könnyűszerkezetes építkezés kulturális, műszaki és jogi hátterével szeretnénk megismertetni az érdeklődőket.

 

Zöld Beruházási Rendszer – (ZBR-EH-09)

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 2009 decemberben kiírta a Zöld Beruházási Rendszer keretén belül a Klímabarát Otthon Energiatakarékossági Alprogramot.

 1. Meglévő épületen hajtanak végre energia-megtakarítást eredményező felújítást (nyílászáró cseréje, lodzsák beüvegezése, hővisszanyerős szellőzés kiépítése, homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelése, fűtési és melegvíz készítő rendszer korszerűsítése, hővédelmi célú árnyékolás, megújuló energia-hasznosítás) – A támogatásának feltétele, hogy az épület a támogatott beruházás eredményeként legalább egy kategóriával magasabb energetikai besorolást érjen el.
 2. Új, fokozottan energiatakarékos, “A+” épületenergetikai minősítésű lakóépületet építenek, és az épület hasznos alapterülete nem több, mint 130 négyzetméter.

Áramfogyasztásunk csökkentése érdekében választhatunk energiatakarékos berendezéseket és takarékos izzókat. Áramzabáló légkondicionáló helyett hűvössé tehetjük lakásunkat természet-barátiabb módszerekkel is: árnyékolók, redőnyök felszerelésével. Napelemek/napkollektorok segítségével előállíthatjuk a szükséges áramot magunk is.

Energiatakarékos fűtés:

 • Napkollektoros fűtés, melegvíz előállítás
 • Földhő hasznosítás
 • Szigetelje le az ablakokat és ajtókat! A jó hőszigetelés a takarékosság kulcsa, némely rosszul szigetelt épületben a fűtési energia 70%-a megy veszendőbe.
 • Éjszakára és otthonról való távollét idejére állítsa fűtését kisebb hőmérsékletre!
 • Használjon hőszigetelő függönyöket az ablakokon!
 • Rendszeresen ellenőriztesse a fűtőtesteket és a bojlereket! A tisztán tartott berendezések nagyobb hatásfokkal működnek.
 • Csukj be a nem használt szobákat, és kapcsolja ki a fűtést ezekben a helyiségekben!

Áramtakarékosság :

 • Takarékos világítás
 • Kapcsolja le a lámpákat, ha nincs rá szüksége!
 • Nap közben használjon természetes fényt, ahol csak lehet!
 • Használjon energiatakarékos izzókat!
 • Kapcsolja ki berendezéseit, ha nincsenek használatban, rengeteg energiát takaríthat meg így! A standby üzemmódban is van áramfelvétel!
 • Új háztartási készülék vásárlásakor vizsgálja meg annak energiafogyasztását!
 • Például egy „A” kategóriás hűtő harmad annyi energiát fogyaszt, mint a „C”.
 • Okosan helyezze el a berendezéseket!
 • A meleg fűtőtest vagy a tűzhely mellett álló hűtő lényegesen több energiát használ, mint a hideg pincében álló.
 • Árammal ne fűtsön! Az erőművekben a villamosenergia megtermelése rengeteg környezetkárosító hatással jár.

Ha a könnyűszerkezetes építkezés felkeltette az érdeklődését, mindenképp érdemes megismerni az ehhez kapcsolódó jogi szabályozást is, mivel az ilyen épületek engedélyeztetése eltér a hagyományos épületekétől. Korábban két lehetőség állt az építtető, illetve a kivitelező rendelkezésére. Vagy egy engedéllyel (ETA, ÉME) rendelkező építési rendszer került alkalmazásra, ami meghatározta, hogy mely beszállítóktól kell megvásárolni az alapanyagokat, vagy a költséges és bonyolult egyedi engedélyeztetést választotta.

Cégünk költséghatékony alternatívaként, egy olyan kedvező áron elérhető, hivatalos engedéllyel rendelkező, gyártófüggetlen építési rendszert kínál a kivitelező cégeknek, ami rugalmasan alkalmazható a legkülönbözőbb épülettípusokhoz, és szabad kezet biztosít az alapanyag gyártók kiválasztásához.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a Házad Hazád Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00147 pályázata keretében.

A KönnyűHáz engedélyezett építési rendszerrel kapcsolatban bővebb információról és a cikkel kapcsolatos témákról bővebben:

Könnyűszerkezetes ház

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

A rezsi csökkentése

A BrikettMobil projekt elindítását kettős cél vezérelte. A faipari, illetve mezőgazdasági üzemekben folyamatosan termelődő fahulladék szállítás nélküli, helyben történő feldolgozása, illetve az így létrehozott jó minőségű, magas fűtőértékű fabrikettel környezetbarát fűtési lehetőség biztosítása.

A feldolgozó üzem telephelyére kiszállítható és ott működő mobil brikettáló berendezés valós, kézzel fogható értéket teremt a kidobásra szánt hulladékból, miközben munkalehetőséget biztosít hátrányos helyzetű embereknek, akik a berendezést működtetik, illetve raktározási, logisztikai feladatokat végeznek.

Cikksorozatunkban szeretnénk megismertetni az olvasót azokkal a szempontokkal, amelyeket a technológia az üzleti modell kidolgozása során figyelembe vettünk.

A rezsi, egy szleng kifejezés másnéven üzemeltetésiköltség, mely egy rendszeres haviköltség, amit egy család vagy egy személy kiad a havonta ismétlődő költségeire, számláira. Amennyiben valaki nem rendezi a számláit, abban az esetben a szolgáltatás kikapcsolását rendelheti el a szolgáltató. A rezsi tartalmazza a lakóépület vagy helyiség fenntartási költségeit, az áram- és gázszolgáltatást, a vízdíjat, csatornadíjat, egyesek a tv és internet díjakat is ide sorolják.

A rezsiköltségek, amelyeket gyakran általános költségeknek vagy működési költségeknek neveznek, azoknak a vállalkozásoknak a működtetésével kapcsolatos kiadásokra utalnak, amelyek nem kapcsolódhatnak egy termék vagy szolgáltatás létrehozásához vagy előállításához. Ezek azok a költségek, amelyek az üzleti vállalkozásnak az üzleti életben marad, függetlenül annak sikerességétől.

Az általános költségek a vállalat eredmény kimutatásának összes költségei, kivéve azokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a termék gyártásához vagy értékesítéséhez, vagy szolgáltatás nyújtásához. Például a fazekas agyag- és a cserép kereke nem járulékos költség, mert közvetlenül kapcsolódik az elkészült termékekhez. A fazekas által létrehozott létesítmény bérleti díja egy általános költség, mivel a fazekas fizet bérleti díjat, függetlenül attól, hogy termékeket hoz létre vagy sem.

A rezsicsökkentés elrendelését, mértékét és hatályát a kormány törvénnyel és rendeletekkel szabályozza. Ezen rendelkezések célja a lakosság és adott esetben a vállalkozások megélhetésének, mindennapjainak megkönnyítése. Az írányelveket az önkormányzatok és a meghatározott szolgáltatok biztosítják. Napjainkban szeretágazóak a rezsicsökkentés területei. Ebben a cikkben a fűtési költségek rezsicsökkentő aspektusait járjuk körbe. Mostanában sokféle fűtési lehetőség közül választhatunk. A társasházakban jellemzően távfűtés van, mindazonáltal a gáz és villanyfűtés is elterjedt. A kertes házakban az előbb említetteken túl a fa és szénfűtés népszerű. Sok esetben a fa és vegyestüzeléses rendszerek használatával spórolhatnak, bár a hő termelés nem állandó, ugyanis addig melegek a radiátorok ameddig a kazánban ég a tűzelőanyag, utána folyamatosan hűl a rendszer. Ennek ellenére sok háztartásban elterjedt ugyanis a begyújtás ideje és a tűzelés időtartama egyénileg szabályozható. Sok családnak, főként a hátrányos helyzetű településeken élőknek megélhetési gondjaik vannak, így a fűtésre sokszor nem jut fedezetük. Az állam, szociális tűzelőanyagtámogatással segíti a rászorulókat, ugyanakkor sok esetben kevésnek bizonyul a támogatási tűzelőanyag. A Sajó Brikett Nonprofit Kft. a hátrányos helyzetű településeken élőknek nyújt innovatív szolgáltatást. Önköltségi áron bocsájtja rendelkezésre a mobil brikettáló gépét, mellyel mezőgazdasági, ipari és egyéb fa-, papír- és egyéb zöldmaradványok feldolgozásával kíváló minőségű, továbbá magas fűtőértékkel rendelkező brikettet állít elő. Az előzőeken túl, segíteni kívánja a hátrányos helyzetű településeken élők munkapiacra történő integrálását, így alkalmazottjai ezen településekről származnak.

…..
Mobil brikettálás
A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:
Brikettmobil weboldala
Mobilbrikettálás – Briketmobil Facebook oldala
Miért mobil a brikett?

(X)

Asztalosszerszámok ma

A „Mosolyalkotóház” olyan faipari kisüzem, amely mind hobbikedvelőknek, mind vállalkozóknak helyet és alkalmat biztosít arra, hogy a legkorszerűbb asztalosszerszámok és berendezések használatával, komoly asztalosmesteri, szakoktatói szakértelem támogatásával alkotó tevékenységet végezhessenek.

Kezdeményezésünk valóban mosolyt varázsol az ott tevékenykedők arcára és mindazokéra, akik az ott folyó kreatív alkotótevékenység eredményét élvezik a mindennapokban. Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az ott folyó tevékenység hátterét és kedvet ébreszteni hozzá mindazokban, akik inspirációt éreznek hasonló közösségi életben való részvételhez.

__________________

Az asztalosság hobbiként is jelentős eszközállomány mellett folytatható, ha nem kifejezetten az a cél, hogy múltat idéző, korabeli munkatárgyat szeretnének készíteni az akkori eszközállomány felhasználásával.

Legtöbbször évekig kell arra várni, hogy összegyűljön a szükséges saját géppark. Nyilván vannak alapszerszámok és vannak kiegészítő szerszámtípusok, amelyek csak ritkábban kerülnek a szakember kezébe (pl. alj ritka gyalulása esetén aljgyalu helyett párkánygyalu).

Minden eszközvásárlás előtt fel kell mérni, hogy mekkora igénybevételre szánjuk. Vállalkozó esetén nyilván strapabíró eszközök esnek a látókörbe, de ezek között is vannak azért óriási minőségi és árbéli különbségek.

Léteznek ikonikus márkák (pl. Stanley 1843.), amelyek nem csak árukban, se tudásukban is a szakember megfelelő támogatói.

A faipari szerszámok közül alapfelszereltséghez a következők szükségesek:

 • rókafűrész (660 milliméter)
 • gerincfűrész, keresztvágó (300 milliméter)
 • hajlított nyelű illesztőfűrész
 • egyengetőgyalu
 • tönkgyalu
 • párkánygyalu
 • laposvésők (6, 12, 18)
 • színlőpenge
 • csiszolófa
 • asztalosderékszög (250-300 mm)
 • rézsmérték
 • párhuzamvonó
 • rajzkés
 • mérőléc (600 mm)
 • sáskaláb
 • kézifúró/furdancs
 • kalapács (250-300 gramm)
 • fakalapács/bunkó
 • szorító.

A modernitás már kalapácsok szintén megjelenik. Például létezik a csuklókímélő, vibrációtompított verzió is, amely főleg a kézi műveletek megterhelését csökkenti.

A fúrógépek is már akkumulátorosak és többsebességesek, forgásirányváltásra alkalmasak, könnyűsúlyúak. El vannak látva már LED munkalámpával, szintre süllyesztett csavarozás érdekében 20-on felüli állítási fokozattal. Az akkumulátor már 1 óra alatt feltölthető, az akkumulátor töltöttségét már kijelző láttatja. Kettős kuplunggyűrű a rögzítés és fúrás közötti váltást teszi lehetővé.

Az aljgyalukra elmondható, hogy mélységállítási lehetőség van a pl. 38 mm-es széles penge hátsó pozíciójánál. A pengepozíciót illetően elmondható, hogy hagyományos és előretolt késes verzióval rendelkeznek már a munkaeszközök. Mélységálló és távtartó már a felszereltséghez tartozik alapjáraton.

Különlegesebb, ritkább eszközökkel folytatjuk cikksorozatunkat.

A Mosolyalkotóház Kft. környezetbarát és szociálisan érzékeny projektje a Széchenyi 2020 GINOP-5.1.7-17-2019-00240 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Gyakorlóműhely

(X)