Push és pull – a harmadik lehetséges félreértés

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozatában a push- és pull-aktivitás kettősségét tárgyalva még nem mutattunk rá arra az eltérésre, amely ennek a szó-párnak a lazább és a kötöttebb jelentéskörű használata közt mutatkozik. Ha nem vesszük idejében észre, hogy egy szaktanulmány szerzője –  vagy egy üzleti dialógus során a partnerünk –  szűken speciális értelemben emlegeti a „push marketinget”, ez könnyen megértési zavarhoz vezet.

                        Tág értelemben ugyanis inkább mint módszerről (alkalmak módszeréről) beszélünk push-ról és pullról, a szűkített szójelentés viszont következetesen stratégiára vonatkozik, éspedig többnyire nagyobb szabású értékesítési rendszerek működésére tekintettel. Komplex stratégia esetén a stratégia eltérő  push és  pull  oldalának a teendőiről van szó, amikor az egyik oldal időlegesen  domináns lehet. Ilyenkor a stratégiának nem tartalmi karakterét adja a push vagy a pull-jellegű aktivitás, hanem csak karakterének két aspektusát jelenti. Hogy melyik érvényesüljön erősebben, melyiket érdemes tudatosan preferálni, az sok mindentől függhet. Olykor már maga az értékesítési/disztribúciós lánc méretkategóriája is – összevetésben más tényezőkkel  – választáskényszert jelent.

           A termelői push stratégia az értékesítőket tekinti központi  szereplőknek az üzletben, az értékesítés dinamikai szempontjait állítja figyelmi fókuszba. A fogyasztói szempontok ekkor csak alárendelten érdekesek, így ezek bizonyos dimenziói (így hosszabb távú alakíthatóságuk-alakulhatóságuk) szinte figyelmen kívül kerülnek. A „közvetlen eladási célratörés” fogalma nem fedi le jól a push stratégia fogalmát. Hiszen a most vázolt strategikus modellben épp arról van szó, hogy a termelő – legalábbis a maga push stratégiája nyomvonalán (mert közben folytathat pull háttéraktivitást is) – nem érdeklődik valami nagy és sokrétű közvetlenséggel a fogyasztó iránt, hanem éppenséggel a közvetítők, a kereskedők érdeklik, ezek kerülnek a célkeresztjébe, őket igyekszik megnyerni, elsősorban tőlük fogad irány- illetve termékmódosító, meg árképző impulzusokat. A kereskedők piaci ismereteinek persze sok köze van a fogyasztókhoz és a közvetlen eladás forszaihoz, ám a stratégia meghatározója mégis a termelői stáb: először is ő tolja az árut a kereskedők orra alá, ő hajtja-ösztönzi ezeket –  az értékesítési lánc minden résztvevőjét – ,   hogy tolják tovább a holmit, illetve ő kíséri végig a termék sorsát.

           A pull stratégia ennek kifordított megfelelője: követői a fogyasztói igényekkel foglalkoznak, azok módosulási, kiterjedési lehetőségeire összpontosítanak. Meglévő termék kitartó, intenzív reklámozása is hozhat pull-elvűen elért sikert. Hiszen ha kezdetben az igény jelentősen kisebb volt, ám a marketing lassacskán felgerjesztette, akkor az így megnövekvő igény lesz az, amely az értékesítési csatornákon át mozgatja a terméket, ugyanis húzni  kezdi azt a termelőtől a fogyasztóhoz, míg  a termelő akár semminő ráfordítást nem eszközöl  az értékesítési  lánc tagjainak ösztökélésére.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

A SajóBrikett működésének környezettudatos vonásai

Mobil brikettálás
A SajóBrikett Sajó Brikett Nonprofit kft cikksorozatában ez alkalommal a vállalkozás működésének körnezettudatos magatartásáról érdeklődtünk. A SajóBrikett marketing csapatának küldetése:

“Vállalkozásunk, a Sajó Brikett Nonprofit kft mobil gépekkel (konténerrel ide-oda érkeztetett, nagy nyomású brikettálókkal) állítja elő alaptermékét. Ezzel hazai viszonylatban egyfajta innovatív technológiát alkalmazunk, mégpedig olyan gyártási gyakorlatot folytatunk, amelynek üzleti lehetőségei nem valósulhatnak meg másként, mint környezettudatos törekvésekkel összekapcsoltan. Esetünkben az üzletpolitika eleve elválaszthatatlan bizonyos társadalmi szempontok szem előtt tartásától, hiszen nemcsak gyártott alaptermékünk számít a fosszilis tüzelőanyagok alternatívái közé, hanem gépeink kiszállásos működése is azáltal kap értelmet, hogy egyáltalán létezik takarékossági hajlam, illetve a megújuló energiaforrások iránti figyelem.

Brikettálásunkhoz nem veszünk igénybe olyan alapanyagot, amely más fontos funkciókat is jól betölthet, ehelyett azt az utat választjuk, hogy nem hagyjuk veszendőbe menni a megrendelőink telephelyein járulékosan termelődő organikus „tiszta hulladékot”, ezt átalakítva pedig fizikailag is jól kezelhető, számos tekintetben gazdaságos, környezetbarát fűtőanyaggal látjuk el ezeket a telephelyeket, illetve környező térségeiket. Szolgáltatásunkat mintaadó ambícióval is végezzük: tevékenységünkkel elősegíteni igyekszünk annak a szemléletnek a terjedését, amelynek köszönhetően rendszeresen felismerhetőkké válnak a környezetkímélet, illetve az egészségvédelem találkozási pontjai a gazdaságossági szempontokkal. A mi példánk azt mutatja, hogy a fűtésminőségi és a levegőtisztasági javulás nemcsak egymást nem zárják ki, hanem összeegyeztetésük legkésőbb középtávon még költségmegtakarítási előnyökkel is jár. Ha tehát a károsanyag koncentrációjának csökkentéséről van szó, nem feltétlen kell valami kínos, nehéz feladatra és áldozathozatalra gondolnunk: a folyamat együtt járhat épp könnyebbséggel is, úgy élet- és munkakörülményi, mint pénzügyi tekintetben. A fizikai újrafeldolgozásokról általánosságban elmondható, hogy fékezik a potenciálisan hasznos anyagok pazarlását, csökkentik a friss nyersanyagok fogyasztását, mérsékelik az energiafelhasználást, az égetésből származó levegőszennyezést és a hulladéklerakat okozta vízszennyezést.

 Nemcsak a fa-brikett, hanem a zöldhulladék-brikett vagy a szalma-brikett is (amely gyorsabban ég, kevesebb hőt és több hamut ad le a fa-brikettnél), valamint a vegyes anyagú – faszén-őrleményt, ásványi elemeket, fűrészport, rizsbogyót, földimogyorót, tőzeget, papírt stb. tartalmazó – brikett is tisztább égésű, mint a ma használatos tüzelőanyagok többsége, miközben az utóbbi brikettfajták használati érték és gazdaságosság dolgában sem sorolódnak hátra csak azért, mert a fa-brikett kiválóbb. Szolgáltatásunk elsődleges igénybevevői köre mellett teljesítünk iskolák, más intézmények és magánszemélyek számára is. Ezek a partnereink bőven az önköltség alatt vehetik igénybe a szolgáltatást: összegyűjtött alapanyagaikat (papírhulladék, zöldhulladék) „+1 nap”-programunk keretében kedvezményes áron tudják brikettáltatni, ezzel jelentős megtakarítást érve el ahhoz képest, mint ha piaci áron szereznének be fűtőanyagot.”

A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:

https://www.facebook.com/mobilbrikettalas/

www.brikettmobil.hu

http://brikettmobil.hu/miert-mobil

(X)

Push és pull – a második lehetséges félreértés

StartMa markekting és vállalkozásA program marketingről szóló cikksorozatában legutóbb a „toló” és „húzó” marketing-aktivitás dichotómiájának értelmezéséhez fogtunk hozzá. Jeleztük például, hogy a push (másnéven inbound – beérkeztető, betolató)  marketing egy sor körülményfeltételtől függően kevésbé minőségi, erőszakos változataiban is sikerre vezethet, míg más tényező-együttállás esetén önhitelrontással is felér.  Annál a megállapításnál hagytuk abba, amely szerint a push-aktivitás nem mindig kelt erőszakossági benyomást. A „puha push” különösen eredményes abban a formájában, amikor nem társul mellé eladásra törekvő eleven személy, hanem a vásárlót az áruház csak „belefuttatja” egy polcsor-eleji, feltűnő kihelyezésű termékcsoport néma látványába, amelyhez jól látható akciós árakat is kihelyezett. Máskor egy-egy szellemes, meglepő – akár gerilla-alkalmazású – ötlet által örömet is nyújthat a „megtámadottaknak”.

             Nem tettük hozzá: ilyenkor a push akarva-akaratlan pull- (outbound-) mozzanatot is tartalmaz, hiszen még az a célszemély is, aki adott esetben nem válik rögtöni vásárlóvá, megőrzi a jó benyomást a kínálóról – amint fordított esetek is  előfordulnak,  vagyis akadnak inkább pull-jellegű, de többé-kevésbé félresikerült marketinglépések, amelyek tolakodónak hatnak. Ez az észrevétel  átvezet bennünket a témánkat illető második elsimítandó fogalomzavarhoz. Ki kell mondani: a push és a pull gyakorlata közt nincs szakadatlan választófal, sem alkalmanként, sem strategikusan, vagyis abszurdum „fölesküdni” az egyik vagy a másik módozatra.  Sőt, inkább hátrányos, ha egy marketing-team a két kommunikációs alapirány közül csakis az egyikre rendezkedik be ahelyett, hogy e tekintetben saját kombinációs képletet alakítson ki. Magukat a kommunikációs csatornákat, eszközöket sem lehet maradéktalanul besorolni aszerint, hogy elsődlegesen push-ra vagy pullra valók, és olykor értelmezés kérdése az, hogy inkább push-, vagy inkább pull-típusú használatra került-e sor éppen. A webböngészőben felugró ablakok (pop-up-ok) sem mindig push-jegyűek (például amikor elindítójuk csak információkat gyűjt e-mail címért cserébe). Nagy átaljában persze elmondható, hogy a személyes és offline értékesítésben nagyobb a push-potencialitás, mint az online marketingnél. Míg utóbbi mezőben folyvást push igyekezetre szorítkozni egyenesen nem ajánlott, addig az offline marketingben még véteknek is állíthatnánk a push kerülését –  bár az árnyalás itt sem árt, hiszen ebből a szempontból sem mindegy, mely iparág annak mely szegmentuma termékeiről, vagy mely működéstípusú szolgáltatásról beszélünk, ennek mely működési fázisában. Az is figyelembe veendő, mennyire új változatú a termék, vagy hogy milyen a termék általános  idényhelyzete – amint az sem mindegy, mely felületre vannak kiírva némely információk.  Például egy telephelyi tábla a megrendelések felhalmozódásáról  (az új vállalások időleges szünetéről)  színigaznak hat, ám ugyanaz a közlés egy  keretes hirdetés részeként már rögtön  falsnak érződik.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

A SajóBrikett alapterméke a minőségi brikett

Mobil brikettálás
A SajóBrikett hulladékmentesítő-újrahasznosító tevékenységének produktuma, a brikett biomasszából tömörített és darabosított, gyúlékony fűtőanyag. Megrendelőink maguk döntenek arról, hogy az előállított brikettet felhasználják-e vagy értékesítik.

A 21. század eddigi két évtizede során a brikett (és jóval kisebb darabformátumú termék-társa, a pellet) használata világszerte jelentős előmenetelt mutatott. Válfajainak alkalmazása ugyanis rendre előnyösebbnek igazolódott az egyéb szilárd bio-energiahordozók alkalmazásánál, és vonzó fűtőfunkciós paramétereket vonultatott fel a fosszilis energiahordozókkal szemben is (szénfélék, földgáz, kőolajszármazékok). A fűtőérték–ár-arány átaljában a brikettféléknél a legjobb a fűtőanyagok mezőnyében. A brikettképzéskor a leggyakoribb darabforma a henger, három és fél cm-es  átmérővel, de előfordul, hogy egyes gyártók nyolcszögletűre, vagy tégla alakúra formázzák brikettjüket.

A briketthasználat előnyei a tűzifáéval és a faforgácséval összehasonlítva főleg a brikett anyagsűrűsége által ütköznek ki: egyetlen köbméternyi fa-brikett (akár ugyanennyi pellet) 1000 kilónyi tűzifát sűrít magába, így egy köbméternyi földgáz fűtőértékének már két kilónyi átlagos fa-brikett is megfelel. A tűzifa köbmétere közel sem éri el a megjelölt használati értéket, másrészt két kilónyi fa-brikettnek az ára harmadával-felével kisebb egy köbméter földgáz áránál, és kisebb a megfelelően bővített mennyiségű tűzifáénál is (merthogy a tűzifa eladása haszontalan víztartalom eladását is jelenti).  Adott esetben a megfelelő mennyiségű barnaszén beszerzése valamivel még-olcsóbbnak tűnhet, ám figyelembe kell venni, hogy a szén mennyivel több helyet foglal, kezelése (szállítás, adagolás, begyújtás) mennyivel nehezebb és tisztátalanabb, salakmaradéka pedig mennyire tetemes. A brikett csak kevéske hamuval jár.

A brikett esetében – eltérően a pellet esetétől – még a speciális égetőberendezés költségével sem kell számolni, hiszen a brikettet a hagyományos vaskályhák, cserépkályhák, kandallók, kemencék, kazánok, szalamanderek is perfekten elégetik, feltéve, ha kifogástalan állapotúak ezek a berendezések.  Lakásbeli – például otthoni főzési-sütési –, és ipari (akár nagyipari) használatra a brikett egyaránt alkalmas.

Ha legklasszikusabb terméküknél, a legstabilabb (egészen kiegyensúlyozott) égésű fa-brikettnél maradnak, hőtartása ritka erős: az izzás ideje 6–10 kilogramm tömegű keményfa-származék esetén akár 10–12 óra is lehet, noha a fa-brikett égésidejét átaljában 2–6 órának szokták jegyezni. Az átlagos tűzifa, ha elég száraz, 12–14 MJ/kg fűtőértékű, a fa-brikett fűtőértéke viszont 18–19 MJ/kg (4000–4500 kalória). Egy 50 m2 alapterületű helyiséget kerámiakályhával fűtve, hat-hét kg fa-brikettel fél napon át 20–23 Celsius fokon lehet tartani. Tekintve a nagy nyomással előállított brikett rendkívül alacsony nedvességtartalmát, nem kell tartani kéménykormozódástól sem. Égés közben a hengerbrikett mérete növekedhet, ezért a tűztér teletömése nem javasolt. A brikett-begyújtás nem bonyodalmas, de nem is csak pillanatok műve: az égésfolyamat negyedóra/félóra alatt áll be biztos módon. A hosszú izzásidőt a levegő optimális fojtása biztosítja.

A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:

https://www.facebook.com/mobilbrikettalas/

www.brikettmobil.hu

http://brikettmobil.hu/miert-mobil

(X)

Push és pull: az egyik lehetséges félreértés

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozatában már az eddigiek során is kirajzolódott a közvetlenül eladásra törő és az eladásokat távlatosabban érlelő marketing-tevékenység különbsége, de az idevágó push és pull   (termék-tolás és termék-húzatás) kifejezéseket mostanáig még nem használtuk. Hosszabb magyarázó kitérő nélkül ugyanis többféle félreérthetőséget is kockáztattunk volna. Most megejtjük ezt a magyarázatot, mert a továbbiakban már nehezen kerülhetnénk el a két említett szó alkalmazását, ha azonban utalni tudunk majd az itt foglaltakra, már sem a  push, sem a  pull említése nem támaszthat zavart.

              Ha egy adat- és képgazdag, nagy áruspektrumot bemutató csempekatalógus készül (árkategóriákkal, azokon belül elkülönülő méretezési, anyagtulajdonsági, szín- és mintázati, illetve fénytörési kategóriákkal) amelyből az épp csempét, padló- és falburkolatot kereső leendő vevők válogathatnak, akkor e kiadvány terjesztése vajon push vagy pull? A termelői stratégia nézetében   pull, mert a keresleti oldalra igyekszik hatni, a fogyasztói huzatot erősíteni. De taktikai karakterében is inkább pull, minthogy a kiadvány nem egy bizonyos terméket igyekszik a lehetséges fogyasztó elé tolni, és még csak magát a termékfajtát sem propagálja agresszíven (hiszen aki egy ilyen katalógussal találkozik, mely ugyanakkor épp távol áll az érdeklődésétől, egészen könnyedén kerüli ki vagy hárítja el magától a mégoly nagy gonddal készült összeállítást). A vevői igények, a vevői árukeresés, áruválasztás húzóerejét igyekszik olajozottabb működésűvé tenni, fokozni.  Az ilyen katalógusokba sokszor nem is „belebotlik” a vevő, hanem egyenest ő ad megrendelést rájuk, vagy kikéri a vásárlóhelyen rendelkezésre álló ilyen kiadványt. De ha a katalógus kéretlenül postázódik, a pull marketingben a  push taktikai karaktermozzanata is jelen van, különösen, ha a címlapkép csábos, például egy mai felújítású antik toscanai ház andalító teraszpadlózatát látjuk, a kép hátterében ciprusok zöldjével.

              Az említett lehetséges félreértések egyike, hogy a rámenős   értékesítési kommunikációt, az ügylet-siettető nyomásgyakorlást eleve rossz módozatnak (huzamos-rendszeres gyakorlatként hatékonyság-fogyatékosnak), vagy pedig eleve csúnyának ítélnénk (olyan módozatnak, amely talán sikeres, de zaklató színezetű, sokakban hátrányos emléknyomokat hagyó, illetve csalárd stb.), míg a pull-t (úgymint a push kerülését) eleve mindenkor helyeselnénk. Nem: a push marketing korántsem föltétlen alacsonyrendű, sem hatékonysági, sem általánosabb értékelméleti szempontból, noha valóban eléggé feltételes, hogy adott alkalmakkor a „minőségi push” esetét állapíthassuk meg.   Ha a push marketing mindenkori lényegére próbálunk rátapintani, kitűnik, hogy az nem maga az erőszakosság, hanem a folyamati fázisok (érdeklődés-felkeltés, figyelem-fokozás, vágykeltés, közvetlen vásárlás-kiváltás) gyors összenyitásának, megtömörítésének igyekezete, speciális kommunikatív eljárási elemek bevetésével. Ez az igyekezet lehet ugyan kellemetlenül, nyomasztóan erőszakos, vagy válhat nevetségesen bosszantóvá is, de más aktorok esetében akár felüdítőnek, elragadónak is mutatkozhat, minden viszolyogtató vonás nélkül.

            A következőkben a „toló marketing” és „húzó marketing” fogalmával kapcsolatos további félreértéseket próbáljuk meg tisztázni

        A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

Passzív és aktív elemek a fűtésben

Mobil brikettálás
A BrikettMobil projekt elindítását kettős cél vezérelte. A faipari illetve mezőgazdasági üzemekben folyamatosan termelődő fahulladék szállítás nélküli, helyben történő feldolgozása, illetve az így létrehozott jó minőségű, magas fűtőértékű fabrikettel környezetbarát fűtési lehetőség biztosítása.

A feldolgozó üzem telephelyére kiszállítható és ott működő mobil brikettáló berendezés valós, kézzel fogható értéket teremt a kidobásra szánt hulladékból, miközben munkalehetőséget biztosít hátrányos helyzetű embereknek, akik a berendezést működtetik, illetve raktározási, logisztikai feladatokat végeznek.

Cikksorozatunkban a fűtés történeti fejlődésétől a brikettálás technológiai folyamatának bemutatásig szeretnénk megismertetni az olvasót azokkal a szempontokkal, amelyeket a technológia fejlesztés és az üzleti modell kidolgozása során figyelembe vettünk.

Passzív ház és aktív ház, két kényszerítő építési szabvány a lakások jövőjéhez. A házak helyhez kötött tárgyak, és az „aktív” és „passzív” kifejezések használata kezdetben egy kicsit furcsának tűnhetnek. Ezek a kifejezések általában megfelelnek a tervezési koncepcióknak, amelyek kényelmet biztosítanak az ott lakók számára, miközben drasztikusan csökkentik az energiafelhasználást.

Az aktív elemek energiát igényelnek a munka érdekében. Általában villamos energiát vagy más tüzelőanyagot használnak, például a fűtési kemencéket és a hűtéshez használt légkondicionálókat. A környezetbarátabb megközelítés magában foglalja a napelemek telepítését, amelyek aktívan rögzítik a napfényt és átalakítják azt, villamos energiává az otthoni áramellátás érdekében. Más aktív stratégiák közé tartozik a napenergia, az energiatakarékossági modulok és a kifinomult vezérlések, mint például az automatizált vezérlések, amelyek szükség esetén friss levegőt áramoltatnak, valamint az árnyékolást vezérlő automatikus külső árnyékolók. A passzív stratégiák másrészt a természetes elemeket, különösen a napot és a szelet használják a kényelem érdekében. Ez a megközelítés a hagyományos módszerekre épül, amelyeket évszázadok óta a lakossági tervezésben alkalmazták. A passzív tervezés első alapelve az épület tájolása, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy kihasználja a nap útját, például az északi féltekén lévő déli fekvésű üvegezés ideális, mert a nap folyamán közvetett fényt (nyár) vagy közvetlen fényt (tél) rögzít. Szükséges a közvetlen napfény megakadályozása, hogy a meleg nyári napokon a ház hűvös maradjon, ugyanakkor lehetővé tegye a természetes világítást. A passzív hűtési stratégiák magukban foglalják a lombhullató fák ültetését a ház nyáron történő árnyékolására, vagy az ablakok fölötti napellenzők kialakítását. Úgy kell elhelyezni őket, hogy blokkolják a nyári napsütést, miközben lehetővé teszik az alacsonyabb szögű téli sugárzások behatolását és melegítését. A passzív kialakítás egyéb kulcsfontosságú eleme a jól szigetelt épületburkolat – falak, padló és tető, légmentesség, napfény, természetes fény és természetes szellőzés. Továbbá, egy jól elhelyezett hőtömeg – egy vastag beton vagy falazat – képes a nap folyamán felszívni a hőt, és éjszaka melegítheti otthonát, miközben megtartja az állandó és kényelmes hőmérsékletet.

Amennyiben fával való fűtést tervez, avagy már használ otthonában, mindenképp meg kell ismernie a fabrikett alkalmazását és összetételét. A Sajó Brikett Nonprofit Kft. innovatív technológiával vált egyedülállóvá a fafűtés és az újrahasznosítás piacán. A hulladéknak vélt, mezőgazdasági, ipari, zöld- és egyéb famaradványok keletkezésének helyén végzi az újrahasznosítást mobil brikettáló gépével. Ez azt jelenti, hogy a brikettáló gép kerül szállításra, amely a fahulladékokat mindenfajta kötőanyag hozzáadása nélkül aprítja, szárítja, továbbá préseli, melynek következtében egyenletes hőt biztosító, minimális szén-dioxid kibocsátással rendelkező fűtőanyagot állít elő.

A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:

https://www.facebook.com/mobilbrikettalas/

www.brikettmobil.hu

http://brikettmobil.hu/miert-mobil

(X)

A techmarketing

StartMa markekting és vállalkozásJelen írásunk úgy kapcsolódik a StartMa program cikksorozatának az online marketinggel foglalkozó tematikus blokkjához, hogy egyúttal az offline marketing-tevékenységek területére is visszatérünk vele.

             A „technikai marketing”, „techmarketing” kifejezés billegő értelmű: olykor úgy is alkalmazzák, mintha a szó a termék-futtatás toptechjére – a legfejlettebb digitális hirdetéstechnikák élenjáró kihasználására –   vonatkoznék, gyakoribb azonban, amikor a klasszikus és a járulékos jelentés együttállására utal.  Az eredeti jelentés szerint a techmarketing az új termék műszaki jellemzőinek feltárását helyezi előtérbe, a termék működésébe igyekszik beavatni a termékfajta iránt érdeklődő, arról viszonylag tájékozott célközönséget, amely inkább bukik mondjuk energiamegtakarítási adatokra, mint izgalmas szlogenekre. Például iparvállalatok számára, amelyek bizonyos gépi berendezéseket működtetnek, és ismerik azok paramétereit, a techmarketing-jellegű mozgókép egy friss paraméter-rendszerű reformváltozat strukturális bemutatását végzi el. Vagyis nem a termék küllemének csillogtatásával és jó tulajdonságainak magyarázat nélküli ecsetelésével kíván hatást elérni, hanem mintegy a termék és innovációja feltárásával. Néhány perc alatt szórakoztató módon meg is tanítja a lehetséges termékfelhasználókat az új eszköz funkcióinak kezelésére. Régebben promóciós videók – átadandó kazettaanyagok – készültek az ilyen gépekhez, gépsorokhoz, és természetesen az ilyen videók elkészítése is techmarketing-feladat volt, ma azonban az online szakmai hirdetések beágyazott videói – szellemes szerkesztésükkel – még gördülékenyebben alkalmasak   technikai mechanizmusok megértetésére.  Az új szoftverek plusz-előnyeit képező módosítások valósággal kihívják a techmarketinget. A techmarketing gyakorlata persze ma sem szorítkozik az online szférára, hisz még a népszerű tévéreklámok körében is egyre gyakoribbak a techmarketinges „kilengések”. Sok gyógyszerreklám esetében látunk a techmarketinggel rokonítható megoldásokat (rajzolt molekulaáramlást, sejtfalakat stb.), és nem ritka, hogy autóreklámok, még ha szlogen-centrikusak is, megjelenítsenek egy sor műszaki specifikációt. (Akár érti azokat a néző, akár nem, így is úgy is jól hat az ilyen komoly effektus az autóreklámban, pláne, ha klasszikus zenei akkordot is választanak hozzá.)

             Szintén (high-)techmarketing címszóval emlegetik olykor azt a gyakorlatot, amikor egy tech-cég bemutatóanyag-kibocsátása adott esetben nem egy-egy termék, termékcsoport vagy szolgáltatás számára igyekszik feliratkozásokat szerezni, hanem sok olyan személy figyelmét kívánja megragadni, akik a prospektusban vagy videóban szereplő terméket, szolgáltatást talán soha nem fogják megrendelni, vásárlóként használni. Közvetlen értékesítési kínálás helyett az ilyen techmarketing-anyagok a tech-cég izgalmakat hordozó történetével, illetve olyan munkameneti érdekességekkel ismertetnek meg, amelyek élménykeltően láttatják, mi áll a cég goodwillje mögött. Összekapcsolják a közönséget, amely a maga problémáira megoldásokat keres, egy olyan társasággal, amely nagyrészt már megoldotta a maga eddigi legnagyobb problémáit.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

A fabrikett tárolása

Mobil brikettálás
A BrikettMobil projekt elindítását kettős cél vezérelte. A faipari illetve mezőgazdasági üzemekben folyamatosan termelődő fahulladék szállítás nélküli, helyben történő feldolgozása, illetve az így létrehozott jó minőségű, magas fűtőértékű fabrikettel környezetbarát fűtési lehetőség biztosítása.

A feldolgozó üzem telephelyére kiszállítható és ott működő mobil brikettáló berendezés valós, kézzel fogható értéket teremt a kidobásra szánt hulladékból, miközben munkalehetőséget biztosít hátrányos helyzetű embereknek, akik a berendezést működtetik, illetve raktározási, logisztikai feladatokat végeznek.

Cikksorozatunkban a fűtés történeti fejlődésétől a brikettálás technológiai folyamatának bemutatásig szeretnénk megismertetni az olvasót azokkal a szempontokkal, amelyeket a technológia fejlesztés és az üzleti modell kidolgozása során figyelembe vettünk.

A fabrikett legnagyobb ellensége a nedvesség, ami nem csak az esőt jelenti.  A fabrikett külső védelem nélkül, a nedvességet, a ködöt és a harmatot is magába szívja, mely majdnem lehetetlenné teszi a gyújtást.

Tárolásra általában a fémtartályok a leginkább ajánlottak, mivel tűzállóak és kevésbé porózusak, mint a műanyag. A műanyag azonban könnyebben tisztítható és nem rozsdásodik. Bármilyen típusú konténert szeretne használni, összegyűjtöttük a legfontosabb szempontokat.

Kerülje a vízzel való érintkezést

Amennyiben próbált már tábortüzet gyújtatni, akkor tisztában van vele, hogy a használni kívánt golyónak száraznak kell lennie. Ugyanez vonatkozik a fabrikettre.

Fontos a fabrikettet mindig hűvös, száraz helyen kell tárolni, a lehető legtávolabbi helyen a nedvességforrástól. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a fabrikett nehezen gyullad be.

Amennyiben a fabrikett nedves lesz, lehetőség van annak megmentésére, attól függően, hogy milyen típusú és milyen nedvességnek van kitéve. A brikettek hajlamosak a nedvesség hatására szétesni. A nedves csomós és a még szilárd brikett pár napig szárítható a napon. Egy rétegben helyezzük el őket napon.

Ha olyan fabrikettet kíván használni, amely nedves volt, majd megszáradt, helyezze a friss tüzelőanyagot a kályha aljára, majd a nedves-száraz fabrikettre, ez megkönnyíti a gyújtását.

Zárja le a zsákot

Minden használat után görgesse le a zsák tetejét, hogy biztonságosan lezárja a tasakot. A lezárás után tárolja hűvös, száraz, jól szellőző helyen, távol a hő- vagy nedvességforrástól, például tárolótartályokban.

A legjobb fatároló tartályok lehetővé teszik, hogy a fabrikett végtelen ideig épp maradjon. Mindaddig, amíg hűvös, száraz helyen, nedvességtől vagy páratartalomtól távol tartjuk, elvárható, hogy a időtálló maradjon. A tudósok felfedeztek sűrített növényi anyagból készült faszenet, amely több mint 400 éve égett, és még ma is tudna égni.

Tárolási hely kiválasztása

A fabrikett tárolásának helyén néhány fontos tényező figyelhető meg. Először meg kell próbálni olyan helyet választani, amely nincs közvetlen napfényben, tehát hűvös és száraz. Ideális esetben egy természetesen száraz garázs vagy pince kiválóan alkalmas. Amennyiben az alagsor vagy a garázs természetesen nem száraz, használhatunk párátlanítót, hogy csökkentse a nedvességet.

Ha szabadban vagy kültéri tárolóban tárolja, próbálja meg megóvni a fabrikett tárolását a talajtól, ugyanis a földön a nedvesség összegyűlhet. Figyeljen arra is, hogy maguk a tartályok légmentesen legyenek lezárva, és távol maradjanak az ablakoktól vagy a napfény forrásától. Ha különösen nedves éghajlatban él, a kültéri tárolók nem a legmegfelelőbbek. Keressen egy zárt területet, amely viszonylag hűvös és száraz.

Összességében a fabrikett tárolásának lehetőségei szerteágazóak, reméljük, hogy ez a cikk betekintést nyújtott arra, hogy milyen tényezőket érdemes figyelembe venni a brikett tárolása során. További fontos szempont, hogy a fabrikett miből készül és hol. A Sajó Brikett Nonprofit Kft. innovatív technológiát fejlesztett ki a fabrikettálás piacán. Mindenfajta mezőgazdasági, ipari, zöld- és egyéb famaradványokat brikettál. Mobil brikettáló gépével a hulladék keletkezésének a helyén végzi az újrahasznosítást, így csökkentve a hulladék ökológiai lábnyomát.

A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:

https://www.facebook.com/mobilbrikettalas/

www.brikettmobil.hu

http://brikettmobil.hu/miert-mobil

(X)