Push és pull: az egyik lehetséges félreértés

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozatában már az eddigiek során is kirajzolódott a közvetlenül eladásra törő és az eladásokat távlatosabban érlelő marketing-tevékenység különbsége, de az idevágó push és pull   (termék-tolás és termék-húzatás) kifejezéseket mostanáig még nem használtuk. Hosszabb magyarázó kitérő nélkül ugyanis többféle félreérthetőséget is kockáztattunk volna. Most megejtjük ezt a magyarázatot, mert a továbbiakban már nehezen kerülhetnénk el a két említett szó alkalmazását, ha azonban utalni tudunk majd az itt foglaltakra, már sem a  push, sem a  pull említése nem támaszthat zavart.

              Ha egy adat- és képgazdag, nagy áruspektrumot bemutató csempekatalógus készül (árkategóriákkal, azokon belül elkülönülő méretezési, anyagtulajdonsági, szín- és mintázati, illetve fénytörési kategóriákkal) amelyből az épp csempét, padló- és falburkolatot kereső leendő vevők válogathatnak, akkor e kiadvány terjesztése vajon push vagy pull? A termelői stratégia nézetében   pull, mert a keresleti oldalra igyekszik hatni, a fogyasztói huzatot erősíteni. De taktikai karakterében is inkább pull, minthogy a kiadvány nem egy bizonyos terméket igyekszik a lehetséges fogyasztó elé tolni, és még csak magát a termékfajtát sem propagálja agresszíven (hiszen aki egy ilyen katalógussal találkozik, mely ugyanakkor épp távol áll az érdeklődésétől, egészen könnyedén kerüli ki vagy hárítja el magától a mégoly nagy gonddal készült összeállítást). A vevői igények, a vevői árukeresés, áruválasztás húzóerejét igyekszik olajozottabb működésűvé tenni, fokozni.  Az ilyen katalógusokba sokszor nem is „belebotlik” a vevő, hanem egyenest ő ad megrendelést rájuk, vagy kikéri a vásárlóhelyen rendelkezésre álló ilyen kiadványt. De ha a katalógus kéretlenül postázódik, a pull marketingben a  push taktikai karaktermozzanata is jelen van, különösen, ha a címlapkép csábos, például egy mai felújítású antik toscanai ház andalító teraszpadlózatát látjuk, a kép hátterében ciprusok zöldjével.

              Az említett lehetséges félreértések egyike, hogy a rámenős   értékesítési kommunikációt, az ügylet-siettető nyomásgyakorlást eleve rossz módozatnak (huzamos-rendszeres gyakorlatként hatékonyság-fogyatékosnak), vagy pedig eleve csúnyának ítélnénk (olyan módozatnak, amely talán sikeres, de zaklató színezetű, sokakban hátrányos emléknyomokat hagyó, illetve csalárd stb.), míg a pull-t (úgymint a push kerülését) eleve mindenkor helyeselnénk. Nem: a push marketing korántsem föltétlen alacsonyrendű, sem hatékonysági, sem általánosabb értékelméleti szempontból, noha valóban eléggé feltételes, hogy adott alkalmakkor a „minőségi push” esetét állapíthassuk meg.   Ha a push marketing mindenkori lényegére próbálunk rátapintani, kitűnik, hogy az nem maga az erőszakosság, hanem a folyamati fázisok (érdeklődés-felkeltés, figyelem-fokozás, vágykeltés, közvetlen vásárlás-kiváltás) gyors összenyitásának, megtömörítésének igyekezete, speciális kommunikatív eljárási elemek bevetésével. Ez az igyekezet lehet ugyan kellemetlenül, nyomasztóan erőszakos, vagy válhat nevetségesen bosszantóvá is, de más aktorok esetében akár felüdítőnek, elragadónak is mutatkozhat, minden viszolyogtató vonás nélkül.

            A következőkben a „toló marketing” és „húzó marketing” fogalmával kapcsolatos további félreértéseket próbáljuk meg tisztázni

        A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

A techmarketing

StartMa markekting és vállalkozásJelen írásunk úgy kapcsolódik a StartMa program cikksorozatának az online marketinggel foglalkozó tematikus blokkjához, hogy egyúttal az offline marketing-tevékenységek területére is visszatérünk vele.

             A „technikai marketing”, „techmarketing” kifejezés billegő értelmű: olykor úgy is alkalmazzák, mintha a szó a termék-futtatás toptechjére – a legfejlettebb digitális hirdetéstechnikák élenjáró kihasználására –   vonatkoznék, gyakoribb azonban, amikor a klasszikus és a járulékos jelentés együttállására utal.  Az eredeti jelentés szerint a techmarketing az új termék műszaki jellemzőinek feltárását helyezi előtérbe, a termék működésébe igyekszik beavatni a termékfajta iránt érdeklődő, arról viszonylag tájékozott célközönséget, amely inkább bukik mondjuk energiamegtakarítási adatokra, mint izgalmas szlogenekre. Például iparvállalatok számára, amelyek bizonyos gépi berendezéseket működtetnek, és ismerik azok paramétereit, a techmarketing-jellegű mozgókép egy friss paraméter-rendszerű reformváltozat strukturális bemutatását végzi el. Vagyis nem a termék küllemének csillogtatásával és jó tulajdonságainak magyarázat nélküli ecsetelésével kíván hatást elérni, hanem mintegy a termék és innovációja feltárásával. Néhány perc alatt szórakoztató módon meg is tanítja a lehetséges termékfelhasználókat az új eszköz funkcióinak kezelésére. Régebben promóciós videók – átadandó kazettaanyagok – készültek az ilyen gépekhez, gépsorokhoz, és természetesen az ilyen videók elkészítése is techmarketing-feladat volt, ma azonban az online szakmai hirdetések beágyazott videói – szellemes szerkesztésükkel – még gördülékenyebben alkalmasak   technikai mechanizmusok megértetésére.  Az új szoftverek plusz-előnyeit képező módosítások valósággal kihívják a techmarketinget. A techmarketing gyakorlata persze ma sem szorítkozik az online szférára, hisz még a népszerű tévéreklámok körében is egyre gyakoribbak a techmarketinges „kilengések”. Sok gyógyszerreklám esetében látunk a techmarketinggel rokonítható megoldásokat (rajzolt molekulaáramlást, sejtfalakat stb.), és nem ritka, hogy autóreklámok, még ha szlogen-centrikusak is, megjelenítsenek egy sor műszaki specifikációt. (Akár érti azokat a néző, akár nem, így is úgy is jól hat az ilyen komoly effektus az autóreklámban, pláne, ha klasszikus zenei akkordot is választanak hozzá.)

             Szintén (high-)techmarketing címszóval emlegetik olykor azt a gyakorlatot, amikor egy tech-cég bemutatóanyag-kibocsátása adott esetben nem egy-egy termék, termékcsoport vagy szolgáltatás számára igyekszik feliratkozásokat szerezni, hanem sok olyan személy figyelmét kívánja megragadni, akik a prospektusban vagy videóban szereplő terméket, szolgáltatást talán soha nem fogják megrendelni, vásárlóként használni. Közvetlen értékesítési kínálás helyett az ilyen techmarketing-anyagok a tech-cég izgalmakat hordozó történetével, illetve olyan munkameneti érdekességekkel ismertetnek meg, amelyek élménykeltően láttatják, mi áll a cég goodwillje mögött. Összekapcsolják a közönséget, amely a maga problémáira megoldásokat keres, egy olyan társasággal, amely nagyrészt már megoldotta a maga eddigi legnagyobb problémáit.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

A mobilmarketing alapjai

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatában a szűken internet-tematikus blokkot lezárva, a mobiltelefonos hálózat témájára térve sem szakadunk el az e-marketing világától, különösen, hogy a mobilkészülékek folyó évtizedbeli új generációi már PC-szerű funkcionalitást nyújtanak. Miközben a live távbeszélő funkciónál a legtöbb mobil (a műholdas mobil még kisebbségben van) továbbra is rádióhullámokra támaszkodik, összeköttetéseik túlnyomórészt digitálisak.

                  A mobiltelefonok száma a világban már meghaladta a TV-készülékek és az asztali számítógépek/laptopok összesített számát, miközben a mobilitás (értsd itt: a vezeték nélküli média) marketing-használata – passzív és interaktív megoldások alkalmazásával – szintén rekord-fokon költségtakarékos. Törvényi szabályozása viszont igen szigorú. A mobilmarketing akkor érdemi, ha folyamattá lényegül: ekkor a hirdető és az ügyfél közti kommunikáció fokozottan személyes differenciálását valósíthatja meg. Adatbázis alapú (data driven) mobilmarketingnél a piaci szegmentálás rendkívül sokrétűvé és pontossá válik, azonfelül egy-egy készülék aktuális holléte is tudható lévén, a helyismerettel is bíró mobilmarketinges érvényre juttathat időszaki vagy tartósabb lokális kedvezőségeket.

                  A kölcsönös személyesség csak elmélyíti a lehetőség szerint amúgysem szegényes informálódást. Az „ismerd az ügyfeled”- (know your customer avagy KYC-) koncepciót, amelyet  eredetileg a banki csalások lehetőségeinek nagymérvű  beszűkítése céljával dolgoztak ki a 20. században, a marketingfejlődés a maga hatékonysági alapelvévé emelte azóta. Modelljének használatára sokáig csak a nagy pénzügyi intézményeknek volt módjuk, ám ma már a big data, a felhőalapú adatfeldolgozás által a KYC-modellű tájékozódás rálátást kínál rengeteg ügyfél viselkedésére, úgyhogy előnyeiből még a kisebb vállalkozások is részesülhetnek.  Akár csak az adatfelhőből is egyre többet tudhatunk arról, kiknek érdemes megfogalmazniunk üzeneteinket, s ők milyen módon lépnek kapcsolatba márkánkkal. A big data analitika felhasználható a termékfejlesztéshez

StartMa

(X)

Az eredményszerkezet

StartMa markekting és vállalkozás
A StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatában a szűken online-tematikus blokkot jelen írásunkkal egy időre lezárjuk (például az ún. lokális online marketingre nem itt, hanem a csak részben online geomarketing taglalásánál kerítünk majd sort hamarosan).

                Összefoglalásként általánosságban elmondhatjuk, hogy bár az offline (hagyományos) marketing négylépéses folyamati elve („AIDA”: figyelemkeltés / érdeklődés-fokozás / vágykeltés / közvetlen vásárlás-kiváltás) az online marketingnél is fennmarad, ám az utóbbi ágon mód van a cég-ismertség jóval személyesebb, akár folyamatosan interaktív-kommunikációs felépítésére, egyben – a bizalomnövekményt is hasznosító –  eladási tölcsérré formálására.

E forma beérlelése, létrehozása szempontjából a gyors pénzkeresésre fókuszáló online magatartás célszerűtlen. Egy internetes hírlevél természetesen magában is növelheti az eladások számát (újramozgósíthat meglévő vásárlókat és szerezhet újakat), de teljesítményének jó esetben csak mintegy ötödét jelenti a közvetlen eladási haszon: más mérhető eredményeket is kell hoznia. Ezért ha sell– (közvetlen értékesítési) szempontból sovány volna is az eredménye, az összesített hírlevél-hatás mégis telt marketinges eredményű lehet, középtávon elősegítve az eladások számának megugrását.  A 21. század legkorábbi éveiben a következő öt haszon-aktivitást (5S) állapították meg egy olyan online lépés esetében, mint például az internetes hírlevél. 1. sell – erről az imént volt szó.         2. serve – szolgálat; a célközönség számára előnyös –  ezért a kommunikátor számára méltánylást szerző –  grátisz értéknyújtás: extra ágazati vagy termékinformációk, exkluzíve online elérhető ajánlatok. A potenciális ügyfelekben meg kell jelenjen az az érzet, hogy aktuális online időzésük előnyös foglalatosság, minthogy gyors információszerzési lehetőséget, gördülékeny megújítási alkalmakat, problémakérdéseikre megoldásokat nyújt. 3. speak –    megbeszélés, párbeszéd-alakítás: online kérdőív-csatolás, vásárlói preferencia-követő eszközök alkalmazása. Az ügyfelek jobb megismerése, viselkedésük jobb megértése jobb válaszadásokat és jobb válasznyeréseket tesz lehetővé, a kapcsolat könnyebben válik épületessé. 4. save – megtakarítás; itt valójában nem aktivitási mozzanatról, hanem a nyomda és a posta kerüléséről van szó. A digitális marketing átaljában költséghatékonyabb a hagyományosnál,                   kedvez az azonnali válaszok igényének, időt és erőfeszítést takarít meg számunkra. 5. sizzle  – pezsgetés. Márkaerősítés: egy-egy termék-brand értékeit újra-tudatosítani, a róla alkotott képet felélénkíteni, új megvilágításba helyezni.

A termékmárka jelenléte a digitális platformon fejleszthető és fejlesztendő.  Ebben az online fejlesztésben  a közösségi média nagy szerepet játszhat, akár

főszerepre juthat.

                 Az imént vázolt 5S természetesen nem tévesztendő össze azzal  az 1991-es kialakítású 5S-sel, amelyet „S” hanggal kezdődő japán kulcsszavakra szerkesztettek, és amely a munkahelyi tevékenység generál-optimalizálási  módszereként terjedt el.

 A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

Adalékok a digitális analitika alapjaihoz

StartMa markekting és vállalkozásElőző írásunk alapján folytatjuk a digitális adatelemzés alapjainak ismertetését a StartMa program marketing-tematikus cikksorozata keretében. Előző írásainkból talán már érzékelhetővé vált, amit most kijelentésbe is foglalunk: a szakszerű online marketing mindinkább adatvezérelt tevékenység. A BA (Business Analytics: üzleti célú adatelemzés) fogalma, amely 2000 táján még csak feles átfedésben volt a BI (Business Intelligence: üzleti intelligencia) fogalmával, azóta csaknem egybevágó lett vele; sokan egymás szinonimájának tekintik a BI- és a BA-betűszót, mintha a BI már maga lenne az üzletileg alkalmazott ICT (Information and Communication Technology). A honlapok grafikai-tipográfiai kialakítását végző UI-designerek (User Interface: felhasználói felület) alárendelődtek az UX-designereknek (vagyis az User Experience, a felhasználói élmény tervezőinek), akik a webhely kinézetére is ható „belsejével” foglalkoznak mérések, tesztelések és analitikus eredmények érvényesítése formájában.

                A Google Data Studio ingyenesen elérhető technológia, amely az általunk felhalmozott, netán excelbe rendezett adategyüttest kör- vagy oszlopdiagramos vagy más megjelenítésű, könnyen megosztható riporttá vagy riport-sorozattá alakítja. Az így nyert ügyjelentések mind határozott mondanivalóval rendelkeznek, amelyet szemléletes adatcsoportosítással, adatkiemeléssel támasztanak alá. A saját betáplálású adatok továbbá adatcsatlakoztatók segítségével viszonyba állíthatók a Google Analytics adattár és más adatforrások (YouTube Analytics, AdWords stb.) így vagy úgy hozzájuk kapcsolódó tartalmaival, így egyre mélyebb közlésekkel szolgáló, algoritmusokkal operáló integrált riportokhoz juthatunk. A webhely-státus beméréséhez és javításához használatos Search Console funkció, vagy a szabvány-kompatibilizációra szoruló relációsadat-bázisok kezelői által igénybevett SQL kiszolgáló (Structured Query Language: strukturált lekérdezőnyelv) maga is adatforrás egyben. Saját webhelyünkön elég egyetlen gyűjtőkódot elhelyezni (Google Tag Manager: „címke-kezelő”), amely rendszerbe állítja a többi kódot.  Akadnak fizetős csatlakozók/adatforrások is (Facebook Ads és Insights stb.). A fizetett forgalom titkosítással jár, vagyis aránynövekménye adatelvonást jelent, csökkenti az organikus forgalom adategyüttesének információértékét. A magas éves díjú (prémium) elemzőszolgáltatások sem adják ki más fizetők tájékozódási adatait. A webmesterek ezért kitanulják az adatvisszanyerés technikáját, azokat az eljárásokat, amelyekkel részben visszafejthetők súlyozott kulcsszavak a „not provided”-fedésű kulcsszó-halmazokból.  Adatbányászatnak nem ezt nevezik, hanem olyan összefüggések keresését, amelyek eddig még nem tudatosultak. Nagy adathalmazokkal foglalkozó félautomatikus információfeltárás az adatbányászat, amely különböző algoritmusok alkalmazásából áll össze, mindig üzleti célú, és eszközei alkalmasak a nyert eredmények többszempontú ellenőrzésére, valamint az eredmény céges felhasználhatóságának, várható hasznosságának felmérésére.

 

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

Kapcsolódó írásunk:
A digitális analitika általánosságban

(X)

A digitális analitika általánosságban

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozatának online-témablokkját a mostani alkalommal a menedzseri elemző-tevékenység szorosan idekapcsolódó ágának     rövid ismertetésével bővítjük.

           Az internetes keresőrendszerek – először is a világ legnépszerűbbje,  a Google –, illetve a Facebook és más közösségi hálózatok, működésük során óriási, folyvást frissülő adattömeget tároznak a megvalósult felhasználások rengetegéről. Ezt az adattárat sokféle csoportosításra alkalmassá téve a keresőrendszerek és a hálózatok hozzáférhetővé is tették a felhasználók számára, digitális programeszközöket bocsátva rendelkezésükre meghatározott irányú adatkiemelésekhez, és az így létrehozott adattári kivonatok speciális szempontok szerinti (a cégmunka monitorozását szolgáló) elemzéséhez. A digitális elemzőeszközök használata szisztematikus (tanfolyam-jellegű) betanulást, nagyobb cégnél specialista munkatársakat igényel. Az adatelemző a felhasználói kívánalom szerinti beállítások elvégzése, majd az eredményre vezető lehetőségek közti választások után a tényleges opció-alkalmazások által implementál, vagyis kész elemzési, adatértelmező oldalakhoz, úgynevezett riportokhoz, vagy dashboardokhoz jut el.

             A „dashboard” szó eredetileg műszerfalat, szerelvénytáblát, irányítópultot jelent, átvitt értelemben azonban egyfajta mélyinformatív adat-áttekintő felületet. A dashboard tömörített folyamatjelentés, ugyanakkor végsőleges adatszelekció és adat-vizualizációs produktum, amely egyetlen rátekintésre (egyetlen oldalon, vagy egyetlen ábrával) megvilágítja – például – azt, hogy termékeink közül melyek azok, amelyek teljesítménypályája rontja az összeredményt, és mely legvalószínűbb okokból történik ez, melyek a cselekvésre hívó mozzanatok.  A táblázatos bemutatás felett arányelvű grafikonok, vagy más látványmodulok láttatják másképpen ugyanazt. Adatsorok megjelenítésére sávdiagramok is szolgálnak. Függő adatkészletek nyomon követhető időszakos változását vonaldiagramok szemléltetik.  Számos eltérő szín használata is megkönnyíti a tájékozódást, a tendencia-felismeréseket.  A főinformációkhoz kapcsolódó, azok értelmét esetleg módosító kiegészítő adategyüttesek külön, oldalvást szerepelnek, de hovatartozásuk el nem téveszthetően jelződik.  A dashboard-nek a stratégiai célokkal összekapcsolt beállítása aktivitási (intézkedések felé terelő) tartalmat visz az   adatképekbe, az eredményösszegzések „előíró” formában jelennek meg.

          Az adat-elemzői kérdés szólhat így is: az elmúlt év átlagában mennyibe került egy vevőt megszereznünk és mennyire térült meg ez a költség. Vagy: cégünk éves marketing-költségének x százalékos csökkentésével/növelésével mennyivel kevesebb/több célszemélyt érnénk el.  A széles látókörű statisztikákból könnyűszerrel kideríthető az is, hogy adott tárgyú hirdetéseink miképpen tehetők jobbakká vagy még jobbakká.

         Legközelebbi írásunkban valamivel közelebb lépünk a digitális analitika gyakorlatához.

  A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

                 

 

Online menedzserek – az e-mail-marketing minőségi alternatívái

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatában legutóbb az e-mail-forgalomról, mint marketing-csatornáról volt szó. Időzzünk még kicsit az e-mail-marketing témájánál.

              Az e-mail marketing menedzselése, alaptechnikáját tekintve, egyszerű.   A címlistán kívül csak egy olcsó hírlevél-szoftver kell hozzá, meg sablon az            e-mail összerakásához, aztán az e-mail egyetlen gomb megbillentésével a címlistára kerül és mindjárt eljut minden címzetthez.  Más kérdés már a kampány-eredményesség. Ez ugyanis lehet akár annyira alacsony, amit termékünkhöz már meghökkentően méltatlannak tűnik. Méltatlankodás vagy bánatba esés helyett azonban tanácsos először is arra gondolnunk, hogy ezúttal a profi marketing kerülése (leginkább költségkímélési okból) a probléma, ha pedig ez az adott esetben nem tévedés, akkor elmaradt haszonról, bevételkiesésről, eképp kárról kell beszélnünk. A hatékonyság költséggel jár (külső megbízás, vagy továbbképzési tanfolyam), amelyet megspórolva többet vesztünk, mint a visszatartott ráfordítási összeg.

              A lehetséges siker elérése természetesen nem pusztán a mennyiségen múlik az e-mailes marketing-kommunikáció esetében sem. A valamilyen fokon kedvezően fogadott üzleti célú e-mailek aránya mindenképp kisebbségi marad ugyan, ám ez az arány azért határozottan feljavítható a minőségi elemek, vonások által, ideértve az adatelemzéseket hasznosító címgyűjtést. Az e-mailre kattintás, kinyitás esélyei, ha nagy figyelemmel vagyunk számos apróságra,  és előteszteléseket is alkalmazunk, megtöbbszörözhetők, még ha ez a többszörösség nem jelent is a címzettek többségénél 50%-ot. Nem kérdés, hogy a már kinyitott e-mail is azonnal törlésre kerül, ha technikailag zavaros a képe, ha valamiért-valamennyire szétesőek a szövegsorok – de akkor is, ha a szövegkép normális ugyan, ám a design ízlésficamos, vagy a megszólítás idegesítő, netán a levél összerakása, követhetősége nem barátja annak a címzettnek, aki gyors áttekintésre törekszik a tartalma fölött, mielőtt figyelmesebb olvasásba mélyedne.

              Az igényes email-marketing esélyei sokkal jobbak, mint akár a szokvány-rutinos, sablonos, akár a (legalább ennyire kerülendő) hatásvadász módon ügyeskedő, erőszakos email-marketing esélyei. Az igényes email-kampány egyik jegye a személyesség. A megszólítás is legyen minél személyközelibb, és az aláírás is ilyen legyen, lehetőleg egy valóságos funkcióviselő személy elérhetőségével kapcsolva.  Már a jelentkezés első betűsorában így vagy úgy érzékelhetővé kell tenni, hogy a célszemélyek szempontjai ismeretének, az ő problémáik iránti figyelemnek, illetve a kapcsolat-építésnek kiemelt szerepe van a mi cégünk üzleti stratégiájában, tehát a kampány során közvetlenül adódó eladási eredmény másodlagos a számunkra.  Közvetlen közlendőnk (ajánlatunk, tájékozódásra invitálásunk stb). áttekinthetőségét szellemes ábrák optimalizálhatják. A hírlevelekre feliratkozás minél egyszerűbb lehetősége mellett a szintén egyszerű leiratkozási lehetőséget is jól láthatóan kell megjelenítenünk.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

Széchenyi 2020 EU logo

Online menedzserek – az e-mail-marketing avulatlansága

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozatának online-tematikus belső írásfüzérében ezúttal a levélküldeményes marketingelésről ejtünk szót.

             Tekintve a digitális reklámfelületek rengetegét, ezen belül is a közösségi média népszerűségét, számos vállalkozó és vállalatvezetőség vélekedik úgy, hogy az elektronikus levelezés csatornáján folytatott hirdetési aktivitás fölösleges idő- és energiaráfordítást jelent. Megfáradt, kiürült, elavult reklámformának gondolják. Meg lehet érteni, hogy így látják – hiszen az emailezők többsége ma már valóban szinte automatikusan félresöpri, levélszemétként kezeli az ismeretség nélkül címére érkező üzleti célú szöveg- és képküldeményeket –, mindazonáltal tévednek: az idevágó kutatások-felmérések szerint a professzionálisan űzött e-mailes marketing  bőven megtérül ma is, és egyáltalán nincs visszaszorulóban, nem hanyatlik. Nyomdaköltség nélkül ugyanis, illetve a papíralapon szokásos postaköltség hiányában a nagy számok törvénye fokozottan számít. Nem az az érdekes tehát, hogy mi szokott történni az ilyen küldeményekkel, hanem az, hogy a legszokásosabbtól eltérő fogadtatások töredék-hányada sem elenyészően csekély, és ez a hányad jelentős hasznot hoz.  Ezért 2017-ben már duplaannyi kéretlen üzleti célú email landolt a világban, mint a folyó évtized elején (amikor százmilliárd volt az évenkénti adat). Hogyan adódhatott ez a megtöbszöröződés? A magyarázatot részben a közösségi weboldalak térhódítása adja meg.

                Üzleti projektek beindíthatók közösségi finanszírozással is, például a Kickstarter vagy az IndieGoG (avagy Indiegogo)   oldalon át, de léteznek még hasonló, de kisebb, szűk szakosodási sávokra, rés-piacokra célzott crowdfunding oldalak, mint például a Crowd Supply. Az Indiegogón, a Kickstartertől eltérően, magyarországi cégként is indítható projektkampány. Tegyük fel, startcégünk az Indiegogón jelentkezik gyártási ötletével, amelyben kitűnő üzleti lehetőséget lát. Létesítenie kell az Indiegogón belül egy saját projekt-aloldalt, ez gyűjthet össze olyan érdeklődőket, akik hajlandók lesznek előre megvásárolni a terméket. A kampánycél: összehozni a gyártás finanszírozásának megfelelő célösszeget. Mármost a sikeres Kickstarter-, Indiegogo- stb.-kampánykommunikáció során, nem lévén elkerülhetők a megnyerő részletezések, kulcsfontosságú a gyűjtéses  úton felépített e-mail-lista alkalmazása, amint az ilyen lista a blog-karrierekhez, a sokezres blog-látogatottsághoz sem nélkülözhető. Twitteren, Facebookon sem elég ahhoz, hogy a bejelentkezett vállalkozó tényleges üzleti forgalma látványosan növekedjék, ha a vállalkozói oldal követőinek, „rajongóinak” száma növekszik.

A követők aktivizálásában csak az e-mail-listával élő vállalkozók érnek el jó eredményeket.  A listaépítés, listabővítés gyorsítására, forrásainak számbavételére és igénybevételére – az adatvédelmi szabályok betartásával – professzionális sémák dolgozódtak ki; ezek hozzáférhetők.

                Következő írásunkban a sikeres e-mail kampányok minőségi kívánalmairól lesz szó.

 A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

Online menedzserek – a keresztmarketing (AM)

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozatának online-tematikus blokkjában  ezúttal a web-partnerségi marketingterület áttekintésére kerítünk sort.

                    Saját céges csatornáinkon – cégközi megállapodást követően – más cég által gyártott tartalmakat megjeleníteni, közvetíteni, illetve más cég termékét értékesíteni: tiszta hasznot jelenthet az összes résztvevő számára („win–win–win”), és még az is lehet, hogy „vendégelő” cégként még mi járunk a legjobban.   A feltételes módtól nem tekinthetünk el, ez igen fontos, de a sikerfeltételeket pontosítani nem különösebben nehéz.

                    A „vendégeskedő” cég haszna: az őt számontartó, illetve a nem csak alapfokon számontartó emberek körének bővülése, egyben a vevőkör-bővülés.

Ezért a szoros rivalitásban álló, szinte ugyanazért a szűk célközönségért küzdő vállalkozásoknál már csak olyan értelemben is abszurd a jelzett megegyezés, hogy fölösleges.  Akkor érdemes megegyezni, ha az együttműködő cégek közt nincs profil-idegenség, de van köztük némi profil-távolság.

                   A célközönség haszna: hozzáférés a látogatott weblapon olyan plusz értékes tartalmakhoz, amelyek egyébként nem kerültek volna – vagy csak jóval később – a szeme elé, valamint a jó vétel lehetősége olyan meghatározott termékeket illetően, amelyekről szintén aznap szerzett tudomást, amikor a mi weblapunknál időzött. Az elégedettségre okot adó, bizalomerősítő célközönségi haszon egybeesik a mi „vendégelésből” származó közvetlen marketing-hasznunkkal – ugyanúgy, ahogyan a célközönség kára vagy bosszankodása egyben a mi arculati kárunkat is jelentené. Ezért alapos ismeretekkel kell rendelkeznünk a partnercégről, és azokról a termékeiről, amelyeket ajánlani készülünk.

                  A „vendégelő” cég haszna: részben marketinghaszon, részben megtakarítás – erős tartalmak posztolása költség- és időráfordítás-mentesen (bár az eredeti oldalra hivatkozás nem maradhat el) –, harmadrészben pedig az eladásokból történő részesedés. Az utóbbi két haszon másodlagos, hiszen a kölcsönös keresztbe-posztolás sikere esetén el is tűnhetnek ezek az elsődleges hasznon osztozás képletében. Marketinghaszon mindenképp fönnmarad.

                Affiliate Marketing a keresztmarketing angol neve – ennek megfelelően „Affiliate rendszernek” nevezik azt a sokpartneres programot, amely online médiatulajok és hirdetők közti szerződések nyomán realizálódik. A média PPA– (Pay per Action-) elvű jutalék-bevételre tesz szert, vagyis a hirdetők csakis az olyan ügyfél-kattintások után fizetnek, amelyekből tranzakció lesz. Elsősorban a blogoszférában elterjedt gyakorlat ez – vagyis magánszemélyek, bloggerek lépnek partnerségre megbízó cégekkel. A blogger egyes témáknál, amelyekről ír, partnerhivatkozásokat helyez el cikkében, amelyekkel blogja forgalmát áttereli egy webáruház, vagy utazási iroda stb. webhelyére.  Ha a hivatkozások szerződött-partneri jellegűek, e jellegüket nyílttá kell tenni, fel kell tüntetni a blogban.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa
Infoblog
Blogotéka
Blogsuli

(X)

Széchenyi 2020 EU logo

Online menedzserek – a tartalommarketing (CM)

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozata online-tematikus blokkját ezúttal a közvetett marketingtechnika témájához fordulva folytatjuk. Az eddigiekben leginkább a közösségimédia-marketingről (SMM) szóló írásunk kapcsolódik ide: ott már megpróbáltuk láttatni a közvetlen üzletkötési célt elejtő marketing-magatartás értelmét, indokoltságát, termékenységét, lehetőség-gazdagságát. Ám a Content M.-keretek közti online tartalmak gyártása (szövegírás, képanyag-összeállítás, infografika-készítés, videó-előállítás) nagyban szokásban van a közösségi médián kívül is: e-book formában közreadott marketing-esettanulmányok készülnek, blogok születnek, hírlevelek fogalmazódnak, auditív anyagok (Podcast-műsorok) szerkesztése zajlik.

               A célpiac N cég általi ellátása releváns, értékes információkkal – olyanokkal, amelyek a cég ilyen aktivitása nélkül nehezebben, esetlegesebben, szétszórtabban volnának hozzáférhetők – nagyban kedvez N cég ügyfélforgalma alakulásának. A „contentált” (tartalomerős) marketing szöges ellentéte a széllelbéleltség gyanúját keltő, szokványosan csilli-villi termék-propagálásnak.    A CM leginkább stratégiának tekinthető, messzire tekintő kapcsolatszervezésnek a célközönséggel, tehát fokozottan menedzser-csatorna, a stratégiaformálás, feladat-osztás, a vezérlés pregnáns szerepvitelével.  Korántsem szorítkozik az online szférára. (Ha az offline CM-től elvonatkoztatunk, akkor a CM azonosnak tűnik az Inbound Marketinggel, de csak akkor, különben nem.)

               Ha egy cégnek az indirekt reklám tekintetében bőven van fejlesztenivalója, ez nem azt jelenti, hogy magát a céges marketingmunkát kell egészében Content M.-jellegűvé alakítania, hanem azt, hogy e munka keretein belül, vagy ezeket tágítva is, meg kell növelnie a közvetett technika alkalmazásának arányait. Ugyanakkor a CM úgy jelent külön marketingcsatornát, hogy aktivitása bővíti az összes többi marketingcsatorna céges igénybevételének módozatát. A céges CM-befektetés rövidtávú célja lehet valamely márka láthatóságának fokozása vagy fenntartása, lehet érdeklődő-gyűjtés, és lehet még sok minden egyéb, akár még (minden harmadik esetben) a hamari eladás-növelés is.

           Kulcsszavak kijelölése az első lépés; e kiválasztott szavakra építve kell aztán – például – blogbejegyzések sorát készítenünk, amely szövegeket aztán rendszeresen feltöltünk a weboldalunkra.  A blog-kategóriaoldalon kívül nagy felbontású, minőségi képekre is szükség lesz. Ha weboldalunkon folyamatosan jelennek meg friss és témareleváns tartalmak, a Google egyre több kulcsszó kapcsán fogja rangsorolni az oldalunkat és az illető témák tekintetében lassan

egyre relevánsabbnak fogja értékelni azt. Oldalunk egyszerre bővül a látogatók számára hasznos és a keresőmotor számára kapós tartalmakkal.  Heti egy blogbejegyzés elég, de kerülni kell a precízen gépies (pl. minden-csütörtöki és rendre 11 órai) ütemezést, amelyre a keresőmotorok „megorrolhatnak”; olykor kihagyni is érdemes egy-egy hetet.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa
Mélylink

(X)
Széchenyi 2020 EU logo